ورود/ثبت نام

اصولی ها در کدامیک از موارد زیر، اصل برائت را جاری نمی دانند؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) شبهه حکميه وجوبیه در فرض اجمال دليل
۲) شبهه حکمیه تحریمیه در فرض اجمال دليل
٣) شبه حکمیه تحریمیه در صورت تعارض دو دلیل
۴) شبهة موضوعية وجوبية

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.