ورود/ثبت نام

اعمال قاعده « دراء » در قانون مجازات اسلامی، با کدام شرایط صورت می گیرد؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) الف – ایجاد شبهه در شرایط وقوع جرم و شرایط مسئولیت کیفری؛ ب- عدم وجود دلیل بر نفى شبهه مذکور
٢) الف – ایجاد شبهه در شرایط مسئولیت کیفری؛ ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط مسئولیت کیفری
٣) الف – ایجاد شبهه در شرایط تحقق جرم؛ ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط تحقق جرم
۴) الف – ایجاد شبهه در شرایط مسئولیت کیفری و شرایط وقوع جرم؛ ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط تحقق جرم و شرایط مسئولیت کیفری

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.