ورود/ثبت نام

اعمال قوه مقننه، از کدام طرق زیر صورت می گیرد؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی
۲) مجلس شورای اسلامی و در مسائل بسیار مهم ممکن است از راه همه پرسی
۳) همه پرسی و شوراهای محلی
۴) مجلس شورای اسلامی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است. به استناد اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی