ورود/ثبت نام

« المصلي يتم إلا المسافر » اگر ندانیم سفر شرعی به چه مقدار است، شبهه چه نوع است و چه حکمی در عبارت جاری است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) شبهه مفهومیه) به دلیل عموم، نماز تمام است.
۲) شبه مفهومیه – به دلیل عموم، نمی توان رجوع کرد.
۳) شبه مصداقيه ) به دلیل عموم، نمی توان رجوع کرد.
۴) شبه مصداقيه ) به دلیل عموم، نماز تمام است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.