ورود/ثبت نام

اگر قاطع برخلاف قطعش عمل کند و اتفاقأ عملش مطابق با واقع باشد، کدام مورد، در خصوص مکلف صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) نه مستحق عقاب است و نه مستحق ثواب
۲) مستحق عقاب است.
۳) مستحق ثواب است.
۴) مستحق عقاب نیست، اما مستحق سرزنش است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.