ورود/ثبت نام

حکم در کدام مورد، اگر منشأ دوران بین محذورین باشد، تخییر شرعی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) تعارض النصيين
۲) اشتباه الأمور الخارجيه
٣) اجمال اصل النص
۴) فقدان النص المعين

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.