ورود/ثبت نام

در تزاحم دو واجب اهم و مهم عبادی، اگر اهم ترک شود، عبادت چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) فاقد امر و باطل است.
٢) منهي عنه و باطل است.
٣) مأموربه و صحیح است.
۴) عقلا منهي عنه است نه شرعأ و باطل است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.