ورود/ثبت نام

در تعارض اصل استصحاب و اصل صحت در فعل مسلم، کدام اصل، مقدم است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) فقط در معاملات، استصحاب مقدم است.
۲) صحت
۳) استصحاب
۴) فقط در عبادات، اصل صحت مقدم است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 2صحیح است.