ورود/ثبت نام

در خصوص حجیت قول لغوی، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) اگر لغوي ثقه باشد، قولش حجت است.
۲) در صورت وثاقت و تعدد لغوی، قولشان حجت است.
٣) قول لغوی مطلقاً حجت است، زیرا لغوی خبره است.
۴) اگر مقید اطمینان باشد، حجت است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.