ورود/ثبت نام

فرضی که قاضی دادگاه روز شنبه به عدالت شخص شاهد یقین داشته و روز یکشنبه یقین روز شنبه او تبدیل به شک شده است، موضوع کدام قاعده است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) قاعده يقين، به دلیل اتحاد متعلق یقین و شک از نظر ذات و زمان
۲) قاعده مقتضی و مانع، به دلیل متفاوت بودن متعلق یقین و شک
٣) قاعده استصحاب، به دلیل اتحاد ذاتی متعلق یقین و شک
۴) قاعده استصحاب، به دلیل اتحاد ذاتی متعلق یقین و شک و متفاوت بودن زمان به وجود آمدن شک و یقین

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.