ورود/ثبت نام

مقصود معاون جرم از کمک به مرتکب، انجام تخریب بوده ولی مباشر هنگام تخریب، مرتکب سرقت نیز می شود. مسئولیت جنایی معاون، مطابق قانون ایران، چگونه تعین می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) به مجازات معاونت در جرم سرقت محکوم می شود.
۲) به مجازات فاعل جرم در تخریب و به مجازات معاون در سرقت محکوم می شود.
٣) به مجازات فاعل جرم در سرقت و به مجازات معاون در تخریب محکوم می شود.
۴) به مجازات معاونت در جرم تخریب محکوم می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.