ورود/ثبت نام

کدام مورد، در خصوص دو قاعده تجاوز و فراغ، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) قاعده تجاوز اماره و فراغ اصل است.
۲) هر دو اصل هستند.
۳) هر دو اماره هستند.
۴) قاعده فراغ اماره و تجاوز اصل است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3 صحیح است.