ورود/ثبت نام

کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) اگر جرم تعزیری در حد جرم حدی باشد، مرتکب به مجازات حد و تعزیر محکوم است.
۲) در جرایم تعزیری درجه شش، تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات می شود.
۳) در جرایم تعزیری درجه هشت، تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات است.
۴) در جرایم تعزیری درجه هفت، تعدد مادی جرم موجب اجرای مجازات اشد است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3 صحیح است.