ورود/ثبت نام

«الف» آپارتمان خود را به «ب» صلح می کند و در مقابل «ب» متعهد می شود تا زمانی که «الف» زنده است، هر ماه مبلغی مستمری که سالیانه به تناسب نرخ تورم افزایش می یابد. به وی و بعد از فوتش، به وراثش بپردازد، در زمان حیات «الف»، «ب» مفلس می شود کدام مورد، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) عقد صلح صحیح است، اما شرط پرداخت نفقه به وراث «الف»، به دلیل مجهول بودن، باطل است.
۲) عقد صلح صحیح است و اصولاً در صورت افلاس «ب»، قابل فسخ نیست.
۳) چون مدت زمان تعهد «ب» مشخص نیست، عقد صلح باطل است.
۴) عقد صلح صحیح است، اما بعد از افلاس «ب» قابل فسخ است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است. به استناد مواد ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی.