ورود/ثبت نام

تعداد کل سهامداران شرکت سهامی ۱۰۵ نفر و تعداد سهام حاضر در مجمع عمومی عادی ۹۵ است در این صورت، اکثریت مطلق آرا با چه تعداد رأی مثبت سهم، محقق می شود؟(قضاوت۱۳۹۵)

۱) چهل و نه
۲) چهل و هشت
۳) پنجاه و چهار
۴) پنجاه و سه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.