ورود/ثبت نام

در صورتی که به دلیل عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت سهامی، حکم به بطلان صادر شود و در مرحله تجدید نظرخواهی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد. تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟(قضاوت۱۳۹۵)

۱) قرار سقوط دعوی
۲) نقض رأی و ارجاع به شعبه بدوی برای صدور رأی مقتضی
۳) رد دعوی
۴) تأييد حكم بطلان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 4صحیح است.