ورود/ثبت نام

در وصیت تملیکی، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) مرگ موصی له پس از فوت موصی و قبل از قبول، موجب بطلان وصیت نمی شود.
۲) موصی له باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تملک داشته باشد.
۳) وصیت بر معدوم به تبع موجود، همانند وقف صحیح است.
۴) بنابر عقد بودن وصیت تملیکی، طرفین باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تصرف داشته باشند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.