ورود/ثبت نام

راهن قبل از ادای دین خود، زمین مورد رهن را به شخص«الف» می فروشد و پس از ادای دین زمین مذکور را به شخص « ب» می فروشد. هریک از دو عقد بیع، چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) بیع اول غیرنافذ و بیع دوم نافذ است.
۲) بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه مرتهن است.
۳) بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه شخص«الف»است.
۴) بیع دوم نافذ و بیع اول باطل است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3صحیح است.