ورود/ثبت نام

سعید مدیر مدرسه است و محمود را تهدید می کند که اگر جعفر را به قتل نرساند، از ثبت نام فرزند او ( فرزند محمود) در مدرسه تحت مدیریت خود خودداری خواهد کرد. محمود نیز جعفر را به قتل می رساند. اتهام سعيد چیست؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) مباشر معنوی است و قتل عمد شده است.
۲) این نوع تهدید، اختیار را از محمود سلب نکرده، لذا هیچ مسئولیتی متوجه سعید نیست.
۳) معاون در قتل عمدی
۴) با توجه به این که محمود تحت تأثير تهدید مبادرت به قتل کرده و هیچ اختیاری نداشته است، هیچ مسئولیتی ندارد، و سعید مرتکب قتل عمد شده است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.