ورود/ثبت نام

محمد به اتکای طلبی که از جواد دارد، براتی را در وجه على و بر عهده جواد صادر می کند محمد ورشکسته می شود و مدیر تصفیه، طلب محمد را از جواد وصول می کند. وضعیت پرداخت برات چگونه است؟(قضاوت۱۳۹۵)

۱) دارنده فقط می تواند در هیئت غرمایی محمد، داخل شود.
۲) دارنده مقدم بر هیئت غرمایی، وجه برات را دریافت می کند.
۳) جواد نسبت به پرداخت وجه برات، دیگر مسئولیتی ندارد.
۴) جواد همچنان در برابر دارنده، مسئول پرداخت است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.