ورود/ثبت نام

کدام مورد ، در خصوص ماهیت تعهد براتی صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) نوعی عقد مشروط است
۲) مبتنی بر تعهد یک جانبه است.
۳) مبتنی بر تشریفات شکلی نیست
۴) مبتنی بر تشریفات قبض است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.