ورود/ثبت نام

کدام یک از اشخاص حقوقی زیر، قابل مجازات نیستند؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) اشخاص حقوقی دولتی در اعمال حاکمیت و غیر آن
۲) اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال تصدی
٣) اشخاص حقوقی غیر دولتی در موارد غیر اعمال حاکمیت
۴) اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی در موارد اعمال حاکمیت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.