ورود/ثبت نام

اعمال کدام یک از نهادهای کیفری زیر، مشروط به رضایت محکوم است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) تعلیق اجرای مجازات
۲) تعویق صدور حکم
٣) نظام آزادی مشروع
۴) نظام نیمه آزادی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.