ورود/ثبت نام

اگر یکی از طرفین دعوا ، توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد ، کدام مورد صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) دولت مکلف است امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم کند.
۲) فقط در دعاوی کیفری ، دولت مکلف است امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم کند.
۳) به تشخیص دادگاه ، دولت مکلف است امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم کند.
۴) دولت تکلیفی در تهیه امکانات برای انتخاب وکیل ندارد .

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.