ورود/ثبت نام

براساس مقررات موضوعه ایران، در خصوص صدور برات، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) صادر کننده برات می تواند برات را بدون حق رجوع صادر کند.
۲) صادر کننده برات نمی تواند به حواله کرد خود، برات صادر کند.
۳) صادر کننده برات می تواند بنا به دستور شخص دیگر، براتی به حساب وی و به حواله کرد خود صادر کند.
۴) صادر کننده برات می تواند به دستور و حساب شخص دیگر، برات را فقط به حواله کرد غیر صادر کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است. به استناد مواد ۲۲۴ و ۲۲۷ قانون تجارت.