ورود/ثبت نام

بر اساس قانون اساسی، ارقام بودجه را چگونه می توان تغییر داد؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) دولت با کسب نظر از دیوان محاسبات و در حدود سقف بودجه، می تواند ارقام را تغییر دهد.
۲) هر گونه تغییر، صرفاً از طریق لایحه پیشنهادی دولت امکان پذیر است.
۳) تابع مراتب مقرر در قانون است.
۴) پس از تصویب بودجه دولت می تواند به صورت جزیی و در حدود سقف بودجه، نسبت به تغییر اقدام کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.