ورود/ثبت نام

شخص حقوقی، در کدام صورت، دارای مسئولیت کیفری است؟(قضاوت۱۳۹۲)

گزینه صحیح است.۱

۱) نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام آن، مرتکب جرم شود.
۲) نماینده شخص حقوقی در اجرای دستور مدیر شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.
۳) نماینده شخص حقوقی در راستای منافع خود و شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.
۴) نماینده شخص حقوقی به نام خود و در راستای منافع شخصی حقوقی، مرتکب جرم شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: