ورود/ثبت نام

طبق قانون صدور چک ۱۳۹۷، اگر بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده چک نمی تواند از ضمانت اجراهای مندرج در این قانون، برای وصول وجه چک استفاده کند، مگر آنکه ………. (وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) ۲۴ ساعت از اعلام مراتب در سامانه های الکترونیکی مربوطه گذشته باشد.
۲) کد رهگیری نیز اخذ و بر روی گواهی عدم پرداخت، درج شده باشد.
۳) برای وصول وجه، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد.
۴) دارنده با حسن نیت باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است. به استناد ماده ۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷