ورود/ثبت نام

چنانچه محکوم برای بار دوم در مدت تعلیق اجرای مجازات، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه پیروی نکند، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) افزودن دو سال به مدت تعلیق
٢) الغاى قرار تعلیق و اجرای مجازات
٣) الغای قرار تعلیق و تشدید مجازات
۴) افزودن یک سال به مدت تعلیق

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است.