ورود/ثبت نام

کدام عبارت، مبتنی بر قانون است؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) عدالت کیفری اقتضاء می کند که کلیه جلسات دادگاه ها علنی باشد.
۲) تفسير قوانین عادی به عهده قضات و مجلس شورای اسلامی است.
۳) حیثیت، مال و مسکن افراد مطلقاً از تعرض ممنوع است.
۴) دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان، ممنوع است مگر با تصویب مجلس.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.