ورود/ثبت نام

کدام مورد ، در قانون اساسی مطلقاً ممنوع اعلام شده است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) انتقال نفایس ملی به غیر
۲) استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت
۳) دادن امتیاز تشکیل شرکت در امور تجاری به خارجیان
۴) برقرای حکومت نظامی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.