ورود/ثبت نام

کدام مورد صحیح نیست؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) آئین نامه های دولت برای رئیس مجلس ارسال می شود تا اگر آنها را خلاف قوانین بیابد ، با ذکر دلیل به هیات وزیران برای تجدید نظر ارسال کند.
۲) قضات دادگاهها می توانند تصویب نامه هایی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، باطل کنند.
۳) هر کس می تواند ابطال مقررات اجرایی خلاف شرع را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
۴) دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم علیه تصویب نامه های خلاف قانون را بر عهده دارد، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.