ورود/ثبت نام

با توجه به اینکه قرارداد حمل توسط فرستنده کالا با متصدی حمل ونقل منعقد می شود، در فرض تلف مال التجاره، مرسل الیه یا گیرنده کالا بر چه اساسی می تواند علیه حمل کننده طرح دعوا کند؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) گیرنده کالا، ذی نفع محسوب نمی شود و حق طرح دعوا عليه حمل کننده را ندارد.
۲) هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت قراردادی
۳) مسئولیت مدنی به معنای خاص
۴) مسئولیت قراردادی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4 صحیح است. به استناد ماده ۳۸۶ قانون تجارت تعهد به حمل کالا درقانون تجارت به طور ضمنی حاوی تعهد به سالم رسانیدن آن نیز است و در صورت سالم نرسیدن کالا به مقصد متصدی حمل و نقل ناقض تعهد قرارداد حمل و نقل و مقصر میباشد مگر آنکه خلاف آن را ثابت کند.