ورود/ثبت نام

براتی به دلیل عدم پرداخت ، مورد اعتراض قرار گرفته است . شخص ثالثي وجه برات را از طرف یکی از ظهرنویسان می پردازد . کدام مورد صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) ظهرنویس های بعد از او ، بری می شوند.
۲) هیچ یک بری نمی شوند و ثالث به عنوان دارنده برات ، تمام حقوق و وظایف دارنده برات را دارد.
۳) ظهرنویس های قبل از او، بری می شوند.
۴) تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.