ورود/ثبت نام

حداقل سرمایه در شرکت های تعاونی ، چه میزان است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) به تشخیص وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی تعیین می شود
۲) نباید کمتر از ده درصد سرمایه گذاری مورد نیاز برای فعالیت موضوع تعاونی باشد.
۳) پنج میلیون ریال
۴) یک میلیون ریال

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.