ورود/ثبت نام

در خصوص تفاوت و تشابه عقد کفالت و عقد ضمان در قانون مدنی، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) اقاله هر دو، نیاز به رضای مدیون دارد.
۲) هر دو عقد، برای مضمون له و مكفول له لازم است.
۳) هر دو، جزو عقود تبعی هستند و در هر دو، کفیل و ضامن، دین مدیون را عهده دار می شوند.
۴) کفالت ممکن است حکمی و قهری باشد، اما ضمان عقدی، همیشه ناشی از توافق و تراضی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.