ورود/ثبت نام

در صورتی که محکوم علیه، به ده سال حبس تعزیری بدل از قصاص نفس محکوم شود، کدام مورد، صحيح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) تعویق صدور حکم بستگی به مراتب رسیدگی داشته ولی تعلیق اجرا در هر شرایط ممنوع است.
۲) صدور حکم قابل تعویض نبوده، لكن اجرای آن قابل تعلیق است.
۳) صدور حکم و اجرای مجازات، قابل تعویق و تعلیق نیست.
۴) تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای آن به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.