ورود/ثبت نام

در عقد اجاره صحیحی ، عیبی در اثنای مدت اجاره حادث شده است با توجه به این که مستاجر در انتفاع از موضوع اجاره دچار مشکل شده است ، کدام مورد صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) به مدت باقیمانده قابل فسخ است
۲) از ابتدا قابل فسخ است.
۳) نسبت به مدت باقیمانده منفسخ می شود
۴) صحیح و غیر قابل فسخ است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.