ورود/ثبت نام

در کدام خیار، تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری، بر عهده اوست؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) حیوان
۲) عیب
۳) مجلس
۴) شرط

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 2صحیح است.