ورود/ثبت نام

مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی دو سال است ……. (قضاوت۱۳۹۳)

۱) حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد.
۲) مشروط به این که اساسنامه بیشتر از آن پیش بینی نکرده باشد.
۳) صرف نظر از اینکه اساسنامه چه مقرر کرده باشد
۴) یا کمتر از آن ، حسب تصمیم مجمع عمومی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.