ورود/ثبت نام

چنانچه نوع کیفرهای اصلی و تکمیلی در قانون یکسان باشد، کدام کیفر اعمال می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) فقط كيفر اصلی
٢) کیفر تکمیلی با رعایت مقررات تخفیف
۳) هر دو نوع کیفر اصلی و تکمیلی
۴) فقط کیفر تکمیلی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.