ورود/ثبت نام

کدام اشخاص ، مشمول مقررات ورشکستگی هستند؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) فقط شرکت های دولتی و خصوصی
۲) فقط شرکت های تجارتی خصوصی
۳) شرکت های تجارتی و اتحادیه های تعاونی
۴) شرکت های تجارتی و اتحادیه های تعاونی ، اگر به کار تجارتی بپردازد .

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.