ورود/ثبت نام

کدام دعوا تجارتی است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) موضوع اختلاف تجارتی است.
۲) طرفین آن تاجر هستند .
۳) موضوع اختلاف تجارتی و خوانده آن تاجر است.
۴) موضوع اختلاف تجارتی و خواهان آن تاجر است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.