ورود/ثبت نام

کدام شرکت می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را تقدیم کند؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) هر شرکتی بجز شرکت تضامنی یا نسبی
۲) هیچ شرکتی
۳) تنها شرکت سهامی و آن هم اگر از نوع تعاونی باشد
۴) هر شرکتی ، مشروط بر آنکه دعوا جنبه مدنی داشته باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است.