ورود/ثبت نام

«الف»، آپارتمانی را از «ب» پیش خرید می کند و قرارداد پیش فروش، برابر قانون پیش فروش ساختمان تنظیم می شود، در قرارداد، شرط می شود چنانچه تا دو سال پس از انعقاد قرارداد، آپارتمان تکمیل نگردد و تحویل داده نشود، پیش خریدار حق فسخ قرارداد پیش فروش را دارد. چنانچه پیش خریدار مبادرت به فسخ قرارداد کند و بین طرفین مصالحه ای صورت نگرفته باشد، پیش خریدار مستحق دریافت چه خساراتی است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) مبالغ پرداخت شده و خسارت، مطابق شاخص تورم سالیانه اعلام شده توسط بانک مرکزی
۲) تمام مبالغ پرداخت شده به پیش فروشنده براساس قیمت روز بنا و سایر خسارات قانونی
۳) تنها مبلغ پرداخت شده، بدون دریافت هیچ خسارت قانونی دیگری
۴) قیمت روز بنا فقط

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است. به استناد ماده ۶ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون پیش فروش ساختمان مصوب12/10/1389