ورود/ثبت نام

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب قتل انسان بی گناهی شود، جنایت ارتکابی مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) قتل عمد
۲) قتل شبه عمد
۳) قتل در حکم شبه عمد
۴) قتل خطای محض

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.