ورود/ثبت نام

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد و همچنین شرط شده باشد که مخارجی که دلال می کند به او داده شود، کدام مورد درخصوص دلال صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت خواهد بود، ولی حتی اگر معامله سرنگیرد، مستحق اخذ مخارج خواهد بود.
۲) درصورتی مستحق اخذ مخارج است که معامله انجام شود، ولی اخذ اجرت منوط به تحقق شرط تعلیقی است.
۳) پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت و اخذ مخارج است.
۴) به محض انجام معامله، مستحق اجرت و اخذ مخارج است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است. به استناد مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ قانون تجارت