ورود/ثبت نام

کدام عمل، طبق قانون ایران جرم است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) مخدوش کردن سکه رایج داخلی
٢) وارد کردن سکه رایج تقلبی به کشور
٣) وارد کردن سکه رایج مخدوش کردن به کشور
۴) خارج کردن سکه رایج تقلبی از کشور

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.