ورود/ثبت نام

اشاعه در موضوع جرم تخریب، چه اثری دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) مانع وقوع جرم نیست و تخریب مال مشاع جرم است.
۲) تخریب مال مشاع از موانع مسئولیت کیفری است.
٣) تخریب مال مشاع جرم نیست.
۴) تخریب مال مشاع از موارد تخفیف مجازات است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.