ورود/ثبت نام

اگر شخصی برای رهایی از اکراه، مرتکب قتل اکراه کننده شود، کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) تحت هر شرایطی، دیه و تعزیر دارد.
۲) در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
۳) با شخص قاضی صادر کننده حکم، هر یک از مجازات ها به تنهایی ساقط يا ثابت می گردد.
۴) در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، قصاص ساقط، ولكن دیه به قوت خود باقی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.